Karang Taruna

SUSUNAN PENGURUS

KARANG TARUNA SAPTA MANUNGGAL WIJAYA

DESA REJOSARI PERIODE 2022-2024

 

Pembina : SUPONO
  : AGUNG BUDIANTO
Ketua : ABDUL ROSYID WIDODO, S.Pd
Wakil Ketua : ALIF WIYARNO
Sekertaris : 1.      DIDIK ROHMADI
: 2.      AYU SETYANINGSIH, A.Md.RMIK
Bendahara : 1.      DWI PUJI PARJONO
: 2.      SALMA NUR RIZKI, A.Md.Kes
Bidang-Bidang :        
a.   Pendidikan dan Pelatihan : 1.      WASIS TOTO SUSILO

2.      DEVILIANA SEKAR KD.

b.   Olahraga dan Seni Budaya : 1.      TAUFIQ MUSTOFA

2.      DUWI PURWANTI

c.    Usaha Kesejahteraan Sosial : 1.      SUPARYANTO

2.      ANISSA FAUZIYAH

d.   Lingkungan Hidup : 1.      RENDI ENGGAR BP.

2.      TITA OKTAFIA

e.    Kelompok Usaha Bersama : 1.      ILHAM WIJAYA

2.      AMBAR WIDI ASTUTI, A.Md.Kes

f.    Humas dan Kemitraan : 1.      RIYAN ALDIANSYAH

2.      TRIYAS WAHYUNINGSIH

g.   Kesehatan Jasmani dan Kerohanian : 1.      MERDIANTO

1.      FATIMAH IKA RAHAYU, A.Md.RMIK

 

Link Tekait